Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

L’entitat ECM ofereix la possibilitat d’accedir a una beca de caràcter privat, concedit pel claustre i direcció de la pròpia entitat. Emplena el formulari que apareix al peu de la pàgina i entraràs en el procés de selecció.

La BecaEscola és una facilitat de pagament i d’accés a la formació en aquest centre i s’atorga cada any una plaça per a les formacions dels Graus.

Es concedeix el 30% de reducció en el preu total del curs.

Per obtenir la BecaEscola, l’alumne/a major d’edat, pares, mares o tutors, han d’emplenar el formulàri que apareix al peu de la pàgina. 

Emplenar la sol·licitud

Posteriorment es citarà al mateix centre per entrega dels fulls oficials i s’haurà d’entregar signada i emplenada en el termini establert.

La BecaEscola té un termini màxim per ser presentada. Aquesta quedarà activada 31 de gener de cada any i el seu termini màxim d’entrega és el 31 de juny del mateix any natural. Les resolucions concedides es donaran a conèixer de manera personal a l’atorgant mitjançant la coordinació d’estudis.

La ressolució es lliurarà de manera privada a l’alumne/a mitjançant correu electrònic. Si l’alumne/a decideix no acceptar la BecaEscola i no accedir a cap curs, es lliurarà al següent alumne/a que hagi presentat la sol·licitud de l’any corresponent i estigui en un segon lloc.

Sol·licitud de BecaEcola ECM